02.12.2014 13:31

Ja sa teším

Blížia sa !Vianoce!, tešíte sa ja strašne!

—————

Späť