30.11.2014 14:42

Webnode.sk

1. Zapnite počítač.

2. Otvorte si Google.

3. Do Googla si dajte: webnode.sk

4. Rozkliknite si to.

5. Ak ste robili správne mali by ste mať obraz na celú obrazovku a v pravo 3 neviplnené okienka.

6. vyplňte okienka.

7. REGISTROVAťa vytvoriť nový web.

8.  Vyberte si tip stránok

9.Napíšte slogan (nepovinné)

10. Zvoľte si šablónu.

11. Vytvorte si ako keby menu.

12. HOTOVO!!!

—————

Späť